IDENTIFICACIÓ D’UT MÚSICA
UT Centre d’Estudis Musicals S.L. és una societat espanyola amb domicili social al carrer Amílcar 173-175, 08032 de Barcelona, NIF número B 61795233 i Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona.

DRETS DE PROPIETAT INTELECTUAL
Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, és a dir, la reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació sense l’autorització prèvia i expressa de l’empresa.
Es prohibeix la divulgació, utilització, transmissió, distribució, reproducció i transformació, total i parcial, en qualsevol suport o mitjà, dels continguts d’aquest Website (incloent texts, dades, gràfics, sons, vídeos, logotips), sense el previ consentiment d’ UT Centre d’Estudis Musicals S.L. llevat que s’indiqui el contrari o el seu ús sigui a títol personal i no vulneri els drets reconeguts a l’empresa per la legislació vigent. L’incompliment d’aquesta prohibició podrà constituir una infracció sancionable per la legislació vigent.

GARANTIES I RESPONSABILITATS
UT Centre d’Estudis Musicals S.L. no garanteix l’accés continu als continguts de la seva pàgina Web, ni l’absència de virus i/o altres components nocius en el Website o en els seus servidors, ni tampoc la seva correcta visualització o descàrrega que pot veure’s impedida, dificultada o interrompuda per factors o circumstàncies alienes a l’empresa.
L’empresa no es responsabilitza de possibles danys o perjudicis produïts per interferències, interrupcions o desconnexions en el sistema que siguin aliens al seu control i tampoc de possibles danys causats en el sistema informàtic de l’usuari (hardware i software) com a conseqüència de l’accés al Website. Per tant, l’accés a la nostra pàgina Web i la navegació per la mateixa es fa sota la responsabilitat de l’usuari.
UT Centre d’Estudis Musicals S.L. no assumeix cap tipus de responsabilitat pels continguts dels enllaços a tercers als que es faci referència en la Web.

DURADA I MODIFICACIÓ
La companyia es reserva el dret a modificar i/o actualitzar els termes i condicions establerts en aquesta Web així com els seus continguts, de manera que la vigència temporal d’aquestes condicions quedarà limitada al temps de la seva exposició.

FUR APLICABLE
Per a qualsevol controvèrsia o reclamació procedent o relacionada amb aquestes condicions d’ús, UT Centre d’Estudis Musicals S.L. i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten als jutjats i tribunals del domicili de l’Usuari. En cas que l’Usuari tingui el domicili fora d’Espanya, UT Centre d’Estudis Musicals S.L. i l’Usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altri fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya). Si alguna de les estipulacions contingudes en aquestes condicions d’ús és declarada il•legal, nul•la o declarada inaplicable per decisió judicial, la resta d’estipulacions seguiran en ple vigor i efecte.

Contacte

C/ Amílcar 173-175
08032 – Barcelona
(Horta-Guinardó)

T: 933 478 954
(de les 17 hs a les 21 hs
de dilluns a divendres)

On Som