OIB 2021: Mesures de seguretat sanitària davant la COVID-19

Totes les activitats d’assaig i concert de l’OIB 2021 seguiran estrictament les mesures de seguretat indicades en cada moment per les autoritats sanitàries i educatives, readaptant-se a possibles modificacions que es puguin donar segons l’evolució de la situació.

PROTOCOL DE SEGURETAT SANITÀRIA DE L’OIB 2021:

Grups constants i estables:

Les 2 agrupacions de l’OIB 2021 per projectes (La fàbrica de colors i El meu cos) es mantindran constants quant als seus membres. Es farà registre d’assistència a cada una de les activitats, que es conservarà fins haver executat tots els concerts.

Restriccions en el nombre de participants per assaig:

En el cas que poc probable que en començar les activitats a l’abril hi haguessin restriccions en el nombre de persones participants, subdividirem les agrupacions per fer assaigs parcials per seccions limitats al nombre màxim d’alumnes permès en cada moment. 

Distància de seguretat:

Als assaigs i concerts, es mantindrà en tot moment la distància física interpersonal d’1,5 metres (o superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2 per persona).

Neteja de mans:

L’espai d’assaig disposarà de gel hidroalcòholic amb què els participants hauran de rentar-se les mans abans i després de cada sessió.

Mascareta:

Tots els instrumentistes i el director portaran mascareta durant els assaigs, excepte els instrumentistes de vent, amb els qui s’extremarà la distància de seguretat.
 

Desinfecció:

No s’utilitzaran materials comuns: cada participant haurà de dur les seves partitures, llapis i goma de casa. Es realitzarà la desinfecció preventiva indicada per Salut abans i després de cada activitat, en cadires, faristols, instruments de percussió i altres elements susceptibles de ser compartits. Es desinfectaran superfícies d’ús comú susceptibles de posar-se en contacte amb l’alumnat (poms de portes i similars).

Ventilació:

L’espai d’assaig es ventilarà abans i després de cada sessió, i es mantindran les finestres obertes durant els assaigs sempre que les condicions climàtiques ho permetin.

I si no es poguessin fer els concerts de forma habitual?

Tot i les perspectives de vacunació i millora d’ara fins a finals de maig, si arribat el moment de fer els concerts les autoritats sanitàries no permetessin realitzar aquest tipus d’esdeveniments en el seu format habitual, hem dissenyat una alternativa per tal que els participants no es quedin sense l’experiència de protagonitzar un gran concert: fer-los a porta tancada, de tal manera que els cantaires escolars s’ubicarien al pati de butaques      –mantenint la distància entre ells- i a l’escenari només hi hauria els músics, podent així disposar-los a una distància interpersonal de 2 metres. 

Aquests concerts a porta tancada es realitzarien al Teatre Poliorama (situat a La Rambla de Barcelona) en les mateixes dates previstes.

Descarrega’t les mesures de seguretat sanitària de l'OIB 2021
Descarrega

Contacte

C/ Amílcar 173-175 -08032- Barcelona
(Horta-Guinardó)

Email: projectes@utmusica.com

T: 933 478 954
(de les 17h a les 21h de dilluns a dijous)