OIB 2021: Mesures de seguretat sanitària davant la COVID-19

Totes les activitats d’assaig i concert de l’OIB 2021 seguiran les Especificacions sobre el Pla d’actuació en el marc de la
pandèmia per COVID-19 en relació amb les activitats extraescolars, aprovat a l’octubre de 2020 pel Departament d’Educació i el PROCICAT:

PROTOCOL DE SEGURETAT SANITÀRIA DE L’OIB 2021:

Grups constants i estables:

Les agrupacions d’instrumentistes de l’OIB 2021 es defineixen per projectes (La fàbrica de colors i El meu cos), esdevenint així grups constants de convivència durant els 4 mesos de treball. Es farà registre diari de l’assistència als assaigs dels integrants de cada projecte, que es conservarà fins haver executat tots els concerts.

Restriccions en el nombre de participants per assaig:

El calendari d’assaigs de l’OIB 2021 s’inicia el 10 de febrer, data en què es preveu haver superat els 3 primers trams del Pla d’Obertura del Departament de Salut i, per tant, poder realitzar les activitats extraescolars sense restriccions (veieu el Pla d’Obertura). En el cas molt poc probable que en el moment d’iniciar les activitats no haguéssim superat els trams 1 i 2 d’aquest Pla (amb restricció a 6 alumnes per aula) o el tram 3 (amb restricció a 10 alumnes per aula), redissenyaríem el calendari d’assaigs, oferint assaigs parcials per seccions (corda, vent fusta, vent metall i percussió) limitats al nombre màxim d’alumnes permès en cada moment. 

Distància de seguretat:

Als assaigs i concerts, es mantindrà en tot moment la distància física interpersonal d’1,5 metres (o superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2 per persona).

Neteja de mans:

L’espai d’assaig disposarà de gel hidroalcòholic amb què els participants hauran de rentar-se les mans abans i després de cada sessió.

Mascareta:

Tots els instrumentistes i el director portaran mascareta durant els assaigs, excepte els instrumentistes de vent, amb els qui s’extremarà la distància de seguretat.
 

Desinfecció:

No s’utilitzaran materials comuns: cada participant haurà de dur les seves partitures, llapis i goma de casa. Es realitzarà la desinfecció preventiva indicada per Salut abans i després de cada activitat, en cadires, faristols, instruments de percussió i altres elements susceptibles de ser compartits. Es desinfectaran superfícies d’ús comú susceptibles de posar-se en contacte amb l’alumnat (poms de portes i similars).

Ventilació:

L’espai d’assaig es ventilarà abans i després de cada sessió, i es mantindran les finestres obertes durant els assaigs sempre que les condicions climàtiques ho permetin.

I si no es poguessin fer els concerts de forma habitual?

Tot i ser altament improbable ateses les perspectives de vacunació i milora, si arribat el moment de fer els concerts les autoritats sanitàries no permetessin aquest tipus d’esdeveniments, hem dissenyat una alternativa per tal que els participants no es quedin sense l’experiència de protagonitzar un gran concert: fer-los a porta tancada, de tal manera que els cantaires escolars s’ubicarien al pati de butaques i a l’escenari només hi haurien els músics, podent així mantenir una distància interpersonal de 2 metres. 

Aquests concerts a porta tancada es realitzarien al Teatre Poliorama (situat a La Rambla de Barcelona) en les mateixes dates previstes.

Descarrega’t les mesures de seguretat sanitària de l'OIB 2021
Descarrega

Contacte

C/ Amílcar 173-175 -08032- Barcelona
(Horta-Guinardó)

Email: projectes@utmusica.com

T: 933 478 954
(de les 17h a les 21h de dilluns a dijous)