A partir dels 9 anys

Els alumnes poden triar lliurement una o més assignatures:


INSTRUMENT INDIVIDUAL
amb Llenguatge Musical integrat a Instrument

CONJUNT INSTRUMENTAL en petits grups de diversos instruments

CONJUNT VOCAL INFANTIL fins als 11 anys
i JOVE a partir dels 12 anys

I a més, podran participar cada any als PROJECTES ORQUESTRALS INTENSIUS que organitzem de febrer a maig amb l’Orquestra Infantil de Barcelona

Instrument Individual i Conjunt Instrumental

Els nens i nenes de 9 anys o més poden iniciar o continuar l’aprenentatge d’un instrument de forma completament individualitzada: amb un professor per a ell sol!

Podeu escollir el dia i hora d’instrument que més us convingui, i triar o canviar la durada de la classe: 30’ setmanals, 45’ setmanals o 1h setmanal.

I quan tingui els coneixements bàsics, podreu optar si voleu per fer també Conjunt Instrumental, en petits grups d’instruments diversos.


A Ut els alumnes no han de rebre classes de Llenguatge Musical separadament: tots els coneixements rítmics, melòdics, de lectura i d’escriptura els adquireixen dins la classe d’Instrument, aplicant-los directament a les partitures que estan tocant.

D’aquesta manera, l’aprenentatge esdevé molt pràctic i motivador per als nens i nenes: aprenem música fent música!

Tot i això, els alumnes que ho desitgin poden rebre més endavant classes específiques de Llenguatge Musical, individuals o en petits grups, per preparar una prova d’accés o per d’altres raons.

 

Oferta d’instruments

FLAUTA TRAVESSERA / CLARINET / SAXO / TROMPETA / TROMBÓ / VIOLÍ / VIOLA / VIOLONCEL / GUITARRA / PIANO / PERCUSSIÓ i BATERIA

Podeu escollir lliurement l’instrument que més us agradi, i que el vostre fill haurà pogut conèixer directament en les audicions instrumentals obertes al públic que fem al llarg del curs. A més, comptareu amb l’assessorament personalitzat dels professors de cada instrument, amb qui us podreu reunir i fins i tot fer una classe de prova abans de triar l’instrument.

Conjunt Vocal Infantil i Jove

Opcionalment, els alumnes poden formar part del Conjunt Vocal Infantil (fins als 11 anys) o Jove (a partir dels 12 anys), gaudint de l’experiència de fer música col·lectivament i protagonitzar concerts a Ut i fora de l’escola!

Es tracta d’agrupacions molt dinàmiques que no requereixen cap coneixement musical previ: la veu és un instrument que tots podem fer sonar de forma immediata.

Hi poden formar part tant alumnes d’Instrument com alumnes que només vulguin fer Conjunt Vocal. La participació pot ser durant un quadrimestre o durant tot el curs, a decisió de cada família.

Conjunt Vocal Infantil: dimecres de 18h a 18,45h / Conjunt Vocal Jove: dimecres de 19h a 20h

Assisteix a una classe de prova!

Et convidem a participar a una sessió dels Conjunts Vocals sense cap compromís: contacta amb nosaltres a través d’aquest FORMULARI o escriu-nos a secretaria@utmusica.com

Horaris, preus i bonificacions

INSTRUMENT
INDIVIDUAL

horari a convenir


QUOTES MENSUALS:
30’ setmanals: 72€/mes
45’ setmanals: 105€/mes
1h setmanal: 132€/mes
MATRÍCULA QUADRIMESTRAL: (setembre i febrer)45€ / a partir dels 12 anys 60€ 

CONJUNT
INSTRUMENTAL

horari a convenir


QUOTA MENSUALS per agrupacions de 4-5 alumnes:
30’ setmanals: 30€/mes
45’ setmanals: 45€/mes
1h setmanal: 60€/mes
QUADRIMESTRAL per alumnes que només facin Conjunt: 25€ (setembre i febrer)

CONJUNT VOCAL
INFANTIL

dimecres de de 18h a 18,45h


QUOTA MENSUAL: 35€
MATRÍCULA QUADRIMESTRAL per alumnes que només facin Conjunt: 25€ (setembre i febrer)

CONJUNT VOCAL
JOVE

dimecres de 19h a 20h


QUOTA MENSUAL: 42€
MATRÍCULA QUADRIMESTRAL per alumnes que només facin Conjunt: 25€ (setembre i febrer)

Projectes intensius de l’ORQUESTRA INFANTIL DE BARCELONA

8 assajos de febrer a maig


QUOTA ÚNICA DE PARTICIPACIÓ: 35€

Informació i inscripcions

El-Planter-2-400

INSCRIPCIÓ OBERTA DURANT TOT L’ANY

Classes de setembre a juny

Per conèixer les nostres instal·lacions, fer-nos qualsevol consulta i matricular-vos, adreceu-vos a la secretaria d’Ut de dilluns a dijous de 17h a 21h: C/ Amilcar 173-175 Barcelona secretaria@utmusica.com tf. 93.347.89.54 (de dilluns a dijous de 17h a 21h)

 

Què en diuen

Contacte

C/ Amílcar 173-175 -08032- Barcelona
(Horta-Guinardó)

Email: secretaria@utmusica.com

T: 933 478 954
(de les 17h a les 21h de dilluns a dijous)